Rodzaje gaśnic – Jaki typ wybrać?

Gaśnice Ogniochron

Ze względu na typ środka gaśniczego możemy wyróżnić 4 podstawowe rodzaje gaśnic:

Z kolei ze względu na sposób magazynowania gazu napędowego (azot lub dwutlenek węgla), wyróżniamy gaśnice:

  • typu X – pod stałym ciśnieniem (gaz napędowy (azot) jest w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy)
  • typu Z – z dodatkowym zbiornikiem (zawierającym gaz napędowy w postaci dwutlenku węgla)

Zastanawiasz się, jaka gaśnica do elektryki, a jaka do domu będzie najlepszym rozwiązaniem? Sprawdź dostępne rodzaje gaśnic i się przekonaj.


Gaśnice proszkowe


Gaśnice proszkowe to najbardziej popularne gaśnice w Polsce. Występują w wersji stałociśnieniowej i z dodatkowym zbiornikiem. Przeznaczone są głównie do gaszenia pożarów z grup ABC lub BC. W porównaniu do innych rodzajów gaśnic – o podobnych rozmiarach, charakteryzują się największą skutecznością gaśniczą.

Gaśnica proszkowa – do czego używamy?

Gaśnice proszkowe 1 kg i 2 kg znajdują zastosowanie jako zabezpieczenie samochodów osobowych, dostawczych, kampingów, łodzi itp. Większe gaśnice proszkowe (4, 6, 9 i 12 kg) służą jako zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, hal przemysłowych i magazynowych.

Gaśnica do użytku domowego

W domach zastosowanie znajdują jako zabezpieczenie pomieszczeń technicznych takich jak kotłownia, garaż lub warsztat. To właśnie w tych pomieszczeniach może dojść do pożarów charakteryzujących się dużą siłą, z którą mogą sobie poradzić właśnie gaśnice proszkowe.

Gaśnica proszkowa 4 kg ABC Gaśnica proszkowa 4 kg ABC WIĘCEJ
Gaśnica proszkowa 6 kg ABC Gaśnica proszkowa 6 kg ABC WIĘCEJ


Gaśnice pianowe (płynowe)


Gaśnice pianowe to rodzaj gaśnic, w których środkiem gaśniczym jest piana gaśnicza, która powstaje z koncentratu środka pianotwórczego i wody. Na rynku dostępne są zarówno wersje stałociśnieniowe jak i z dodatkowym zbiornikiem zasilającym. Skutecznie gaszą pożary z grup AB lub ABF (w zależności od zastosowanego środka pianotwórczego).

Gaśnica pianowa – do czego używamy?

Mniejsze gaśnice płynowe (2 i 3 litrowe) znajdują zastosowanie przede wszystkim w gastronomii (np. restauracjach) gdzie wymagane jest posiadanie gaśnic do gaszenia palących się olejów i tłuszczów jadalnych (grupa pożarów F). Większe gaśnice pianowe (6 i 9 litowe) powszechnie stosowane są jako gaśnica do lokalu użytkowego – pomieszczeń biurowych, hal produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych i w portach lotniczych.

Gaśnica pianowa do użytku domowego

Do domu poleca się stosowanie gaśnic pianowych (płynowych), ponieważ cechują się one szerokim zakresem gaszenia (pożary z grup ABF). Gaszą przede wszystkim pożary olejów i tłuszczy jadalnych (F), które stanowią duże niebezpieczeństwo w przypadku gaszenia zwykłą wodą. Dodatkowo można ich używać do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V z zachowaniem minimalnej odległości 1 m od gaszonego urządzenia. Sprzątanie po ich użyciu nie jest tak trudne jak po użyciu zwykłych gaśnic proszkowych.

Gaśnica płynowa Domowa 1 AF Gaśnica płynowa Domowa 1 AF WIĘCEJ
Gaśnica płynowa Domowa 2 biała Gaśnica płynowa Domowa 2 biała ABF WIĘCEJ
Gaśnica płynowa Domowa 2 czerwona ABF WIĘCEJ


Gaśnice śniegowe (CO2)


W gaśnicach śniegowych środkiem gaśniczym jest dwutlenek węgla. Gaśnice tego typu występują tylko w wersji stałociśnieniowej. Przeznaczone są do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych topiących się (B), czyli np. nafty, benzyny, alkoholi, farb i lakierów.

Gaśnica śniegowa a proszkowa

Gaśnice śniegowe znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują urządzenia wrażliwe na pył i wszelkie zabrudzenia (gdzie stosowanie gaśnic proszkowych nie jest wskazane). Dlatego możemy najczęściej je spotkać w lakierniach, zakładach energetycznych lub halach przemysłowych.

Jaka gaśnica do elektryki w domu?

W warunkach domowych znajdzie zastosowanie tzw. „gaśnica komputerówka”, która może służyć do gaszenia wszelkiej domowej elektroniki (np. komputera, telewizora, sprzętu hi-fi, itp.). Dzięki zastosowaniu specjalnej dyszy niwelowany jest szok termiczny, który mógłby dokonać dodatkowych szkód. Nie pozostawia śladu po użyciu i może być stosowana do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V.

Gaśnica do komputera 2 kg WIĘCEJ


Gaśnice wodne (w tym wodne mgłowe)


Jak sama nazwa wskazuje, środkiem gaśniczym w tego typu gaśnicach jest woda (zdemineralizowana). Gaśnice wodne występują w wersji stałociśnieniowej. Do czego ich używamy? Przeznaczone są najczęściej do gaszenia pożarów z grup A i AF. W Polsce ten rodzaj gaśnic w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością, głównie ze względu na fakt, że jedynym śladem po ich użyciu jest mokra plama. Gaśnice wodne stosowane są do zabezpieczania biur, archiwów, muzeów, szkół, przychodni medycznych, kancelarii prawnych, itp.

Gaśnica wodna do urządzeń elektrycznych

Szczególnym rodzajem jest gaśnica wodna mgłowa, która dzięki specjalnej dyszy tworzy „mgłę”. Dzięki swoim właściwością może służyć do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000 V z zachowaniem minimalnej odległości 1 m od gaszonego urządzenia.

Gaśnica do użytku domowego

Gaśnica wodna mgłowa znajdzie swoje zastosowanie również w domu lub mieszkaniu. To jedyny rodzaj gaśnicy, który może służyć do gaszenia palącej się na człowieku odzieży.

Gaśnica wodna mgłowa 6 l AF WIĘCEJ

Wybierz gaśnicę do swojego domu