Wspieramyfundacja bezpieczni w domu

Fundacja Bezpieczni w domu


Fundacja Bezpieczni w Domu została powołana w celu propagowania szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego w domach i mieszkaniach. Wspiera i inicjuje nowatorskie rozwiązania w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej domów i mieszkań oraz promuje najwyższej jakości domowe urządzenia grzewcze.fundacja gotowi.org

Fundacja Gotowi.org


Misją Fundacji Gotowi.org jest stworzenie stałej kampanii informacyjnej skierowanej do ogółu społeczności, w efekcie której nastąpi realne zwiększenie bezpieczeństwa każdego obywatela i poprawi się w stopniu znacznym jego zdolność do przetrwania katastrof naturalnych i zagrożeń będących skutkiem działalności człowieka.ks beskid andrychów

KS Beskid Andrychów


Polski klub piłkarski mężczyzn (jednosekcyjny) z siedzibą w Andrychowie, utworzony 14 grudnia 2007 roku, jako spadkobierca i kontynuator tradycji założonego w 1919 wielosekcyjnego KS Beskid Andrychów, a później KS Włókniarz Andrychów, TS Beskidy Andrychów.