Zwroty, wymiana, reklamacje

I. WYMIANA

 1. Na wymianę zakupionego produktu mają Państwo 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
 2. Wymieniany produkt musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony, nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie.
 3. Produkt na wymianę może być dowolnym produktem dostępnym w sklepie Gaśnice Domowe, którego cena jest taka sama jak produktu wymienianego lub wyższa.
 4. Procedura wymiany produktu może trwać do 14 dni. Jeśli z jakichkolwiek powodów zależy Państwu na szybszym odebraniu nowego zamówienia, proponujemy skorzystanie z opcji zwrotu i dokonania ponownego zakupu w sklepie Gaśnice Domowe.

Aby wymienić produkt, który został zakupiony w sklepie Gaśnice Domowe należy:

 • Złożyć nowe zamówienie w sklepie Gaśnice Domowe, w którym wskazany zostanie produkt na wymianę, w uwagach przy zamówieniu należy wpisać słowo „WYMIANA”.
 • W opcjach płatności należy wybrać opcję „Płatność przelewem tradycyjnym”.
  • Jeżeli nowo zamawiany produkt ma taką samą cenę co towar, który chcą Państwo wymienić – nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat, ponieważ koszty wysyłki produktu na wymianę pokrywa sklep Gaśnice Domowe.
  • Jeżeli nowo zamawiany produkt jest droższy od produktu, który chcą Państwo wymienić, należy dopłacić różnicę ceny przelewem na numer rachunku bankowego sklepu Gaśnice Domowe podanego w potwierdzeniu zamówienia, oraz na formularzu wymiany. Prosimy w tytule przelewu wpisać słowo „WYMIANA nr” (wpisać numer zamówienia na wymianę).
 • Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
 • Wypełnić formularz wymiany, który został wysłany wraz z produktem.
 • Wymieniany produkt z dołączonym formularzem wymiany, dowodem zakupu (paragon, faktura VAT), należy odesłać.

II. ZWROT

 1. Na zwrot zakupionego produktu mają Państwo 14 dni od daty doręczenia przesyłki z zamówieniem.
 2. Zwracany produkt musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony, nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie.
 3. W terminie do 14 dni, po zaakceptowaniu przez sklep Gaśnice Domowe zwrotu, Klient otrzyma e-mail z informacją o przelaniu na jego konto bankowe należnej kwoty.

Aby zwrócić produkt, który został zakupiony w sklepie Gaśnice Domowe należy:

 • Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
 • Wypełnić formularz zwrotu – pobierz
 • Zwracany towar z dołączonym formularzem zwrotu, paragonem (dowodem zakupu), należy odesłać.

III. REKLAMACJE

Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty zakupu.

Aby złożyć reklamację należy:

 • Dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt.
 • Wypełnić formularz reklamacji – pobierz
 • Reklamowany produkt z dołączonym formularzem reklamacji, paragonem (dowodem zakupu), należy odesłać.

O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki od Klienta, sklep Gaśnice Domowe rozpatrzy Państwa reklamację.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji oraz:

 • przyznania zwrotu gotówki otrzymają Państwu należną kwotę w formie przelewu na nr konta bankowego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji,
 • naprawy produktu bądź wymiany na nowy, otrzymają Państwo paczkę z produktem w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Sklep Gaśnice Domowe nie przyjmuje paczek wysyłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt sklepu Gaśnie Domowe. W przypadku nie uznania reklamacji przez sklep Gaśnice Domowe, koszty przesyłki pokrywa Klient.

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWROTU/WYMIANY/REKLAMACJI

 • Informujemy, iż administratorem danych osobowych które zostały podane w celu zwrotu, wymiany bądź reklamacji produktu jest OGNIOCHRON S.A. (ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów) – dalej jako Administrator.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą mailową wysyłając korespondencję na adres e-mail: sklep@gasnicedomowe.pl bądź kierując korespondencją tradycyjną na adres: ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji procedury zwrotu, wymiany bądź reklamacji, by wypełnić ciążący na Administratorze obowiązek prawny, nałożony w szczególności przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych;
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu realizacji procedury wymiany, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek powstania potrzeby wykazania faktów, jako prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury zwrotu, wymiany bądź reklamacji, oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Odbiorcami danych są: nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT (dostawca serwera), podmioty świadczące usługi płatności, usługi pocztowe i przewozowe, kancelarie prawne etc. Ponadto, dane osobowe mogą być udostępniane organom i instytucjom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 • Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zwrotu, wymiany bądź reklamacji produktu.
 • Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Zwroty, wymiany, reklamacje należy odesłać na adres:
OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42
34-120 Andrychów