Gdzie zamontować gaśnicę?

Gaśnice Ogniochron


Gaśnice stanowią niezbędny element wyposażenia każdego pomieszczenia. Zastanawiasz się, jakie powinno być rozmieszczenie gaśnic w budynku? Jest to niezwykle ważne zagadnienie. Odpowiednie rozmieszczenie gaśnic to ogromne ułatwienie, a tym samym szybkość działania w przypadku zagrożenia pożarem. Sprawdź, jakie są zasady rozmieszczania gaśnic i zapewnij bezpieczeństwo sobie i innym.

Rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy


Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, nie wystarczy tylko i jedynie kupić gaśnice i powiesić je w dostępnym miejscu. Gaśnice przenośnie w budynkach powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby usprawnić i maksymalnie przyspieszyć akcję tłumienia ognia. Co na ten temat mówią przepisy?

Rozmieszczenie gaśnic — rozporządzenie

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

  • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
  1. przy wejściach do budynków,
  2. na klatkach schodowych,
  3. na korytarzach,
  4. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
  • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
  • w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Jeśli nadal masz wątpliwości, gdzie zamontować gaśnicę, zwróć uwagę na przepisy przeciwpożarowe. Określają one również kwestie związane z dokładnym rozmieszczeniem gaśnic w obiekcie. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

  • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
  • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m;
  • gaśnice nie mogą znajdować się w miejscach narażonych na działanie źródeł ciepła czy uszkodzenia mechaniczne.

Poza tym bardzo ważna jest ilość udostępnionych gaśnic. Zgodnie z przepisami jedna gaśnica wypełniona 2 kg środka gaśniczego musi przypadać na każde 100 m2 powierzchni w strefie pożarowej, która nie jest chroniona stałym urządzeniem gaśniczym.

Na jakiej wysokości zamontować gaśnicę?


Wiele wątpliwości rodzi właściwa wysokość montażu gaśnicy w pomieszczeniach. Niestety odpowiedzi na to pytanie nie odnajdziemy w polskich przepisach przeciwpożarowych. Możemy jednak posiłkować się zagranicznymi przepisami (British Standards-BS, NFPA 10) oraz praktycznymi względami, które zalecają wysokość ok. 140 cm dla górnej części gaśnicy. Zastanawiasz się, jak to wygląda w praktyce? Na jakiej wysokości gaśnica powinna być zamontowana? Otóż użytkownik powinien móc swobodnie uchwycić prawą lub lewą ręką za dźwignię, a drugą ręką za spód gaśnicy w celu podniesienia jej na wysokość ok. 3-5 cm podczas zdejmowania jej z wieszaka.

Gdzie zamontować gaśnicę w samochodzie?


Wiesz już, na czym polega prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w budynku. Czy zdajesz sobie sprawę, że odpowiednie ulokowanie gaśnicy w samochodzie ma kluczowe znaczenie dla podróżujących? Jeśli gaśnica nie jest zabezpieczona, może stwarzać zagrożenie dla pasażerów podczas wypadku. Niewłaściwe zamocowanie gaśnicy w samochodzie grozi mandatem. Zastanawiasz się, gdzie przykręcić gaśnicę w samochodzie? Z pewnością nie należy przewozić jej luźno pod fotelem czy też we wnęce bagażnika. Gaśnice samochodowe powinny być zawsze dostępne dla kierowcy. Optymalnym miejscem dla gaśnicy są profile podłogi pod fotelem kierowcy i pasażera lub boczna ściana bagażnika.

Jak zamontować gaśnicę w bagażniku?

Jaki jest najprostszy sposób montażu gaśnicy w bagażniku? Najlepiej umieścić ją w przystosowanej do tego materiałowej torbie z rzepami. Taką torbę można przyczepić do tapicerki lub wykładziny na podłodze. Dzięki temu gaśnica nie będzie przewożona luźno. Jeśli kupujesz gaśnicę samochodową, to większość takich gaśnic ma w standardowym wyposażeniu uchwyty. Dają one możliwość przykręcenia gaśnicy we wnętrzu samochodu. Dzięki temu jest bezpiecznie i stabilnie zamontowana w miejscu dostępnym dla kierowcy i pasażerów.

W sklepie Ogniochron znajdziesz różnego rodzaju gaśnice. Jeśli jest Ci potrzebna gaśnica do garażu, gaśnica do kotłowni, gaśnica do biura czy gaśnica do serwerowni, zapoznaj się z naszą ofertą. Sprawdź, jaka gaśnica byłaby odpowiednia w Twoim domu, a z pewnością wybierzesz tę właściwą.

zobacz gaśnice do biura