Jakie informacje powinny znaleźć się na gaśnicach?

Gaśnice Ogniochron

Obecność w budynku gaśnicy to sprawa podyktowana nie tylko prawem, ale także zdrowym rozsądkiem. Obecność w budynku gaśnicy to sprawa podyktowana nie tylko prawem, ale także zdrowym rozsądkiem. Warto znać oznaczenia gaśnic – wszak ten przedmiot jest w stanie ochronić przed ogromnymi stratami, jakie mogą zostać wywołane przez wybuch pożaru. W tym wpisie zebrano praktyczne informacje, które są związane z tym obowiązkowym elementem biur czy mieszkań.

Oznaczenia na gaśnicach – co musisz o nich wiedzieć?

Gdy widzisz gaśnicę, prawdopodobnie zauważysz na niej różne litery i oznaczenia. Te literowe oznaczenia na gaśnicach mają kluczowe znaczenie dla skutecznego działania gaśniczego sprzętu w sytuacjach awaryjnych. W tym artykule przyjrzymy się oznaczeniom na gaśnicach, zrozumiesz, co oznaczają litery na gaśnicy i jakie jest znaczenie literowych oznaczeń od A do E.

Oznaczenia na gaśnicach – dlaczego są ważne?

Oznaczenia na gaśnicach mają na celu ułatwienie identyfikacji rodzaju gaśnicy oraz rodzaju substancji gaśniczej, jaką zawiera. W sytuacjach awaryjnych szybkie i dokładne zrozumienie, z jakiego rodzaju gaśnicy można korzystać, może być niezbędne dla powstrzymania pożaru lub innego zagrożenia.

Oznaczenia widniejące na gaśnicach

Czerwona barwa na butli nie jest kwestią przypadku. Charakterystyczny kolor został uregulowany normą PN-EN 3-7. Dokonując zakupu takiego sprzętu, warto także zwrócić uwagę na to, czy posiada etykietę, na której powinny znajdować się informacje na temat jej prawidłowego użycia oraz przeznaczenia (co zostanie omówione w dalszej części artykułu). Najczęściej umieszcza się je w biurach czy budynkach publicznych, na ścianach lub podłogach. Dostęp do miejsc, w których się znajdują, musi być łatwy dla potencjalnego użytkownika. Gaśnice muszą posiadać także informację o dacie ważności, warto zwrócić uwagę na ten istotny szczegół, żeby zakupić sprawne urządzenie. Posiadają także różną wagę, która jest uzależniona od ilości substancji w środku. Przykładowo, jeśli kupowanym elementem ma być gaśnica pianowa, cena tego urządzenia będzie tym wyższa, im większa ilość środka gaśniczego.

Co oznaczają litery umieszczone na zbiornikach?

Litera A, którą jest oznakowana gaśnica pianowa, oznacza, że można ją zastosować w przypadku palenia się ciał stałych. Zaliczamy do nich m.in. elementy wykonane z drewna czy celulozy. Gaśnica typu B jest używana przy pożarach topiących się ciał stałych oraz cieczy, które przy procesie palenia ulegają stopieniu. Przykładem takiej substancji może być benzyna czy smoła. Oznaczenie literą „C” wskazuje na to, że ten typ gaśnicy należy zastosować w przypadku palących się gazów takich jak m.in. metan czy propan. Gaśnica typu D sprawdzi się, jeśli płoną metale, takie jak aluminium, potas czy magnez. Litera „F” widnieje na gaśnicach przeznaczonych do użytkowania na palące się tłuszcze, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Literowe oznaczenia mogą być także łączone, stąd gaśnice ABF czy ABC, które można stosować do kilku typów pożarów.

W gąszczu symboli, jakie spotyka się na artykułach przeciwpożarowych, można się pogubić. Informacje te są o tyle cenne, że nie każdy rodzaj gaśnicy można wykorzystać do gaszenia dowolnego materiału. Warto zapoznać się z oznakowaniem widniejącym na gaśnicach po to, żeby w razie wypadku być w stanie dobrać rodzaj sprzętu do źródła odpowiedniej grupy pożarowej.

Pożar materiałów stałych (np. drewna, papieru, węgla, tkaniny, słomy).
Pożar cieczy i materiałów stałych topiących się (np. nafty, benzyny, alkoholi, parafiny, farb, lakierów, rozpuszczalników).
Pożar gazów (np. gazu miejskiego, metanu, propanu, wodoru, acetylenu).
Pożary tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych (np. rozgrzanego oleju jadalnego na patelni, we frytownicy).
Pożary w pobliżu urządzeń elektrycznych do 1000V (np. żelazka, suszarki, czajnika, tostera, ładowarki).

Co oznaczają litery na gaśnicy?

Litery na gaśnicy są skrótem określających rodzaj substancji gaśniczej w gaśnicy. Poniżej przedstawiamy, co oznaczają litery na gaśnicach. Literowe oznaczenia na gaśnicach od A do E wskazują:

  • A – gaśnica zawiera wodę jako substancję gaśniczą. Gaśnice klasy A są przeznaczone do gaszenia pożarów materiałów stałych, takich jak drewno, papier, tekstylia, itp.

  • Bskuteczna w gaszeniu pożarów płynów palnych i substancji ropopochodnych.

  • C – gaśnica jest przeznaczona do gaszenia pożarów gazów palnych, takich jak propan, metan, itp. Gaśnice klasy C są bezpieczne do stosowania w sytuacjach, gdzie źródłem pożaru są gazy palne.

  • D – gaśnica jest odpowiednia do gaszenia pożarów metali palnych, takich jak magnez, sód, potas, itp. Gaśnice klasy D są rzadko stosowane w zastosowaniach codziennych.

  • E – gaśnica jest przeznaczona do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnice klasy E są bezpieczne do stosowania w przypadku pożarów, które mają źródło w urządzeniach elektrycznych.

Literowe oznaczenia na gaśnicach

Jak widać, literowe oznaczenia na gaśnicach od A do E mają realny wpływ na sposób i jakość kontrolowania pożarów lub zapobieganie innym zagrożeniom. Pamiętaj, że używanie nieodpowiedniego rodzaju gaśnicy może zaszkodzić i sprawić, że sytuacja stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna. Dlatego zapoznaj się z oznaczeniami na gaśnicach i zapamiętaj, jakie rodzaje pożarów można nimi gasić. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz więcej informacji, skonsultuj się z ekspertem ds. BHP i PPOŻ.

W naszej ofercie znajdziesz profesjonalne gaśnice do wielu zastosowań. To między innymi:

GAŚNICE SKLEP