Jak zachować się w przypadku wybuchu pożaru?

Jak zachować się w razie pożaru

Ogień to poważny i niebezpieczny żywioł. Dlatego ważne jest, abyśmy wiedzieli, jakie zachowanie podczas pożaru jest pożądane, niezależnie czy dojdzie do niego w domu, w miejscu publicznym, czy w pracy. W pierwszych dniach po zatrudnieniu należy obowiązkowo przejść szkolenie przeciwpożarowe. W trakcie jego trwania, osoba przybliżająca zasady BHP pokazuje pracownikom m.in. dostępne drogi ewakuacji czy miejsca, gdzie umieszczono podręczny sprzęt gaśniczy. Zdobytą wiedzę warto przełożyć nie tylko na życie zawodowe, ale również prywatne, żeby mieć pewność, że domownicy w razie wypadku zachowają się w sposób właściwy.


Jak zachować się podczas pożaru?


Najważniejsze zachowanie podczas pożaru to szybkie rozpoznanie sytuacji. Jeśli zauważysz dym lub ogień należy szybko podjąć odpowiednie działanie. Jak zachować się w czasie pożaru? Pierwszym krokiem jest natychmiastowe wezwanie pomocy, poprzez wybranie numeru alarmowego 112 lub 998. Zasady zachowania się w przypadku pożaru mówią, aby nie próbować ratować rzeczy lub wartościowych przedmiotów. Życie Twoje i innych jest najważniejsze. Wchodzenie z powrotem do płonącego budynku jest niebezpieczne. Bardzo ważna jest ewakuacja podczas pożaru. W każdym budynku są wyznaczone drogi ewakuacyjne. Zawsze z nich korzystaj, niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, mieszkaniu, czy innym miejscu. Nie używaj windy podczas pożaru, ponieważ może ona ugrzęznąć i stać się źródłem zagrożenia. Bardzo ważne jest spokojne zachowanie podczas pożaru. Panika może doprowadzić do podejmowania złych decyzji i narażenia się na niebezpieczeństwo. Należy trzymać się zasad ewakuacji podczas pożaru.


Umiejętność dopasowania gaśnicy


Jednymi z ważniejszych elementów, które powinny znaleźć się w domu, biurze, miejscu pracy czy w pojeździe są gaśnice. Jeżeli źródło ognia jest możliwe do ugaszenia, można podjąć taką próbę. Istnieje wiele różnych rodzajów gaśnic, a każda z nich jest przeznaczona do zwalczania określonego rodzaju ognia. Najczęściej spotykane rodzaje gaśnic to gaśnice proszkowe, gaśnice CO2 i gaśnice wodne. Gaśnice ABC są jednymi z najbardziej wszechstronnych i popularnych gaśnic dostępnych na rynku. Są zaprojektowane do zwalczania pożarów różnych klas, co czyni je odpowiednimi do użytku w wielu różnych miejscach. Gaśnice płynowe mogą być użyte, jeżeli palą się materiały stałe, które można zaliczyć do kategorii A. Zajęte płomieniem materiały papierowe czy elementy drewniane zostaną ugaszone, a proces palenia zatrzymany. Jeśli źródłem pożaru jest m.in. substancja chemiczna, ciecz czy gaz palny, odpowiednie będą gaśnice śniegowe. Zawarty w niej skroplony dwutlenek węgla odetnie dostęp tlenu i obniży temperaturę, przy jednoczesnym niezanieczyszczaniu gaszonej powierzchni. Nie można jej używać, jeśli ogniem jest objęty człowiek, ponieważ niska temperatura substancji znajdującej się w środku butli może powodować dodatkowe uszkodzenia ciała. W takim przypadku sprawdzi się gaśnica mgłowa. Z kolei gaśnice pianowe przeznaczone są do zwalczania pożarów różnego rodzaju, zwłaszcza tych, które wybuchają w miejscach, gdzie obecne są materiały palne, ciecze i gaz.

Używając gaśnicy, należy znać zasady zachowania się w przypadku pożaru, by odpowiednio stłumić ogień i zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Przed rozpoczęciem próby użycia gaśnicy należy upewnić się, że jesteśmy w bezpiecznej odległości od ognia i dymu. Jeśli pożar jest zbyt duży lub rozprzestrzenia się zbyt szybko, nie próbuj go gasić samodzielnie – natychmiast ewakuuj się i wezwij pomoc.

Podczas użycia gaśnicy zastosuj technikę znakowania P.A.S.S.:

  • P - „PULL” (Pociągnij): Zacznij od wyciągnięcia gaśnicy z jej uchwytu lub etui.
  • A – „AIM” (Celuj): Następnie zacznij celować gaśnicą w płomienie. Skieruj gaśnicę na źródło ognia, a nie na dym.
  • S – „SQUEEZE” (Pisnij): Kompresuj uchwyt gaśnicy, aby uwolnić środek gaśniczy. Woda, proszek lub gaz zostaną wypuszczone w kierunku ognia.
  • S – „SWEEP” (Zamień): Kontynuuj trzymanie gaśnicy i przesuwaj ją z boku na bok, skierowując strumień gaśniczy wzdłuż bryły ognia. To pomaga w zaduszenu płomieni.


Najważniejsza jest szybka ewakuacja


Jednak jeśli źródło ognia jest niemożliwe do identyfikacji lub ten szybko się rozprzestrzenia, należy przede wszystkim szybko opuścić płonący budynek. Tu bardzo istotna jest kolejność ewakuacji podczas pożaru. Priorytetem jest ewakuacja osób, które są bezpośrednio zagrożone pożarem lub są w miejscu, gdzie ogień jest najbardziej widoczny i niebezpieczny. To mogą być osoby w pomieszczeniach, gdzie wybuchł pożar lub są w pobliżu źródła ognia. Następnie należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych. Często potrzebują one dodatkowej pomocy i wsparcia w ewakuacji. Przebywając w budynku, gdzie rozprzestrzenia się pożar, należy ewakuować osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie źródła ognia, aby zapobiec dalszemu jego rozprzestrzenianiu się. Kolejnym krokiem jest ewakuacja pozostałych osób. To obejmuje wszystkich innych pracowników, mieszkańców budynku lub obiektu, którzy nie są bezpośrednio zagrożeni. Zasady ewakuacji podczas pożaru wskazują, by podjąć próbę uratowania zwierząt, o ile to możliwe i nie naraża życia i zdrowia ewakuującego. Jeśli są uwięzione lub trudno je ewakuować, zostawiamy drzwi, aby dać im szansę na ucieczkę, ale nie ryzykuj swojego życia, próbując je ratować.

Wiele osób w przypływie ogromnych emocji, jakie towarzyszą takim wypadkom, chce z płonącego domu czy mieszkania ratować pozostawione w nim rzeczy. Jednak należy powstrzymywać się od takiego zachowania i jak najszybciej oddalić się z miejsca objętego ogniem. W trakcie pożaru wydzielane są trujące gazy. Oddychanie powietrzem, które posiada duże stężenie takich substancji, może prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Uciekając z pomieszczenia, w którym rozprzestrzenia się ogień, najbezpieczniej jest robić to na czworakach, ponieważ przy ziemi jest najmniejsze stężenie toksycznych substancji. Sposobem na ograniczanie ich wdychania jest także przyłożenie sobie do ust wilgotnego materiału (np. ubrania czy chusteczki).

W wielu polskich domach brakuje podstawowego sprzętu przeciwpożarowego, który przecież może uratować życie. Dlatego naszym klientom polecamy szeroki wybór artykułów takich jak m.in. gaśnice CO2, czyli gaśnice śniegowe takich urządzeń zaczyna się od kilkudziesięciu złotych i warto je posiadać, żeby w razie zaprószenia ognia móc szybko reagować.

Jak zachować się podczas pożaru? Przede wszystkim wymagana jest szybka reakcja, zachowanie spokoju i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zawsze warto być przygotowanym na ewentualność pożaru i wiedzieć, jak działać, aby chronić swoje życie oraz życie innych osób.

GAŚNICE SKLEP