Jaką gaśnicę wybrać do pomieszczeń biurowych?

Gaśnica do biura

Każdy zakład pracy ma obowiązek organizować przestrzeń w taki sposób, by spełniała ona szereg przepisów BHP. Jaka gaśnica do biura powinna znajdować się w takim miejscu? W poniższym artykule zebrano kilka podstawowych informacji na temat tego istotnego elementu. Żeby być świadomym obowiązujących w Polsce norm, warto zapoznać się z naszymi wskazówkami.


Wymagana liczba gaśnic w biurze – przepisy


Liczba artykułów przeciwpożarowych, które muszą znaleźć się w danym zakładzie, została określona prawnie. Wszystkie szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Wymieniony akt normatywny określa, w wielkim uproszczeniu, że na każde 100 m2 powierzchni biurowej, produkcyjnej lub magazynowej przypada 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego. Dodatkowo rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie (A – materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; B – cieczy i materiałów stałych topiących się; C – gazów; D – metali; F – tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.)

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, (w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz);
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.


Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:


1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.


Jaka gaśnica do biura? Odpowiedni rodzaj


Przed zakupem gaśnic do biura, należy rozważyć, co może być potencjalnym źródłem pożaru w firmie. Przykładowo, jeśli w biurze jest open space z dużą liczbą komputerów, najlepszym wyborem, oprócz wymaganych gaśnic proszkowych, będzie urządzenie gaśnicze do elektroniki. Jest w stanie ugasić pożar bez zostawiania zabrudzeń. Z kolei rozwiązaniem uważanym za najbardziej uniwersalne są gaśnice płynowe, które skutecznie stłumią pożar jeśli palić się będą m.in. materiały stałe czy ciecze. Może służyć także jako gaśnica kuchenna stojąca w pomieszczeniu socjalnym dla pracowników, ponieważ można ją zastosować np. do gaszenia urządzenia elektrycznego o mocy nieprzekraczającej 1000 V takiej jak mikrofalówka czy czajnik elektryczny.

Dobór odpowiednich urządzeń oraz ich właściwa ilość to najważniejsze kryteria, którymi należy się kierować przy zakupie gaśnic do biura. To najprostszy sposób na zadbanie o bezpieczeństwo i uniknięciu poważnych sankcji, jakie mogą grozić za posiadanie niesprawnego sprzętu przeciwpożarowego.W zależności od specyfiki firmy oraz rodzaju prowadzonej działalności wytyczne i wyposażenie przeciwpożarowe mogą się różnić. Zawsze warto skonsultować się z inspektorem BHP lub rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.W ofercie naszego sklepu dostępne są:

GAŚNICE DO BIURA